Ilmainen toimitus yli 69 EUR
❄️ X-mas Art Market: 30% alennus KAIKESTA 30 % alennusta koko ostoksestasi!

Tietosuojakäytäntö

1. JOHDANTO JA YHTEENVETO OIKEUKSISTASI

Oletko kiinnostunut sivustostamme seinätaiteen kauppaan? Sivuston kautta voit ladata seinätaidetta verkkopohjaiseen galleriaan valokuvaajana ja taiteilijana, ja sinä asiakkaana voit ostaa seinätaidetta. Jotta voit käyttää sivustoa, meidän on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietojasi. Et ole velvollinen antamaan meille henkilötietoja, mutta ilman niitä emme voi tarjota sinulle mahdollisuutta käyttää sivustoamme. Käyttöehdot, jotka olet allekirjoittanut valokuvaajana ja taiteilijana, kuvaavat yksityiskohtaisemmin henkilötietojesi käsittelyä. Niille teistä, jotka ostavat seinätaidetta sivuston kautta, henkilötietojasi on käsiteltävä pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

 1. luoda ja ylläpitää tiliäsi;
 2. hallita ja toimittaa tilauksesi,
 3. tarjota sinulle tarjouksia ja inspiraatiota (uutiskirjeiden, tekstiviestien ja kohdennetun personoidun markkinoinnin kautta sosiaalisessa mediassa);
 4. kommunikoida kanssasi (esim. vastata kysymyksiisi ja kysyä sinulta) ja,
 5. noudattaa lakeja ja asetuksia ja kommunikoida viranomaisten kanssa.

Printler Group AB, y-tunnus 559114-9173, osoitteessa Rökerigatan 22, 121 62 Johanneshov on vastuussa tässä käytännössä kuvatun henkilötietojen käsittelystä. Tämä tarkoittaa, että Printler on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään oikein ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot korjataan tai että poistamme nämä henkilötiedot (esim. jos henkilötietoja ei enää tarvita tarkoitusta varten tai jos suostumus on peruutettu). Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tiettyjä henkilötietojen käsittelyjä ja pyytää, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan. Lopuksi, sinulla on oikeus saada sellaiset henkilötiedot, jotka olet antanut, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos sinulla on kommentteja siitä, miten käsittelemme henkilötietoja, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Integritetsskyddsmyndighetenille (imy@imy.se tai 08-657 61 00), joka on henkilötietojemme käsittelyn valvontaviranomainen.

Jos sinulla on kysyttävää tai valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai pyyntöjä oikeuksiesi käyttämisestä kuten yllä on kuvattu, ota meihin yhteyttä sähköpostitse info@printler.com tai tavallisella postilla edellä mainittuun osoitteeseen.

Sinulla on useita oikeuksia yleisen tietosuojalain nojalla. Alla voit lukea lisää henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi.


2. TAUSTA JA SOVELTAMISALA

Yleinen tietosuoja-asetus ("GDPR") tarjoaa sinulle suojaa, kun käsittelemme henkilötietojasi.

Mikäli henkilötietojen käsittely olisi ristiriidassa Yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten kanssa, sinulle saattaa aiheutua yksityisyyden loukkaamisen riski ja tästä seurauksena Printlerin maineen vahingoittumisen riski. Lisäksi Printler saattaa joutua maksamaan korvauksia tai saamaan merkittävän sakon. Välttääkseen tällaiset seuraukset, jokaisen Printlerin organisaatiossa on noudatettava näitä ohjeita. Ohjeet toimivat sekä sisäisenä valvontadokumenttina että tietodokumenttina sinulle. Toivomme, että kun olet tutustunut politiikkaamme, tunnet olosi turvalliseksi suhtautumisessamme.


3. MITÄ PERUSPERIAATTEITA MEIDÄN PITÄISI NOUDATTAA?

Alla kuvatut perusperiaatteet tulee aina ottaa huomioon käsiteltäessä henkilötietojasi. Printler on vastuussa ja sen tulee pystyä osoittamaan noudattavansa näitä periaatteita.

Laillisuus, reiluus, läpinäkyvyys – Henkilötietoja tulee käsitellä laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi sinuun nähden. Tämä tarkoittaa, että jokaisen käsittelytyypin tulisi perustua voimassa olevaan niin sanottuun lailliseen perusteeseen, kuten sopimuksen täyttämiseen, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseen, yleisen edun mukaiseen tehtävään, oikeutettuun etuun tai suostumukseen (ks. kohta 5 alla). Jos käsittelyyn soveltuvaa laillista perustetta ei tunnisteta, käsittelyä ei saa suorittaa. Tämän periaatteen lähtökohta on selkeä viestintä kanssasi mm. tarkoituksista, joihin henkilötietoja käsitellään, minkä tyyppistä käsittelyä suoritetaan, jaetaanko henkilötietoja muiden kanssa ja kuinka kauan henkilötietoja säilytetään sekä kuinka ottaa yhteyttä Printleriin. Rekisteröidyille tulee siis antaa selkeää ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

Tarkoituksen rajoittaminen – Henkilötietoja saa kerätä ja muutoin käsitellä vain tietyissä, nimenomaisissa ja laillisissa tarkoituksissa eikä niitä saa myöhemmin käsitellä tavalla, joka on yhteensopimaton näiden tarkoituksien kanssa.

Tietojen minimointi – Käsitellyt henkilötiedot tulee olla asianmukaisia, olennaisia ja ei liiallisia suhteessa tarkoituksiin. Varmista, että kerätty data on todella tarpeellista eikä pyydä tietoja vain siksi, että ne saattaisivat olla hyödyllisiä.

Tarkkuus – käsiteltävien henkilötietojen on oltava tarkkoja ja tarvittaessa ajan tasalla. Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaaksesi, että virheellinen tai puutteellinen tieto korjataan, kuten menettelyt osoitteen muuttamiseksi muuttaessa ja systeemien ja rekisterien kokoaminen, jossa osoite on tallennettu. Vältä kuitenkin tietojen kopioimista useisiin järjestelmiin virhelähteiden ja vanhentuneen tiedon välttämiseksi.

Säilytyksen rajoitus – Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin käsittelyn tarkoituksiin nähden on tarpeellista. Kun dataa ei enää tarvita, se on poistettava, mikä tarkoittaa, että se on joko poistettava tai de-identifioitava.

Vastuullisuuden periaate tarkoittaa, että Printlerin on pystyttävä osoittamaan GDPR:n noudattaminen. Printlerin on siis esimerkiksi dokumentoitava toteutetut ja suunnitellut prosessit ja toimenpiteet liittyen tietosuojakysymyksiin.

Lisäksi kaikista henkilötietojen käsittelytyypeistä on pidettävä kirjaa ja Printlerin on pystyttävä esittämään tällainen rekisteri valvontaviranomaiselle tarvittaessa.


4. MITÄ TERMILLÄ HENKILÖTIETO TARKOITETAAN?

Henkilötieto on mikä tahansa tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ja joka voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa henkilön. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimet, yhteystiedot, sijaintitiedot tai tekijät, jotka ovat erityisiä henkilön fyysiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetille. Tieto, joka itsessään ei täytä vaatimuksia, voi yhdessä muodostaa henkilötiedon.

Kaikki henkilötietojen käsittely on GDPR:n ja sen sääntöjen alaista. Käsittely tarkoittaa toimintaa tai henkilötietotoimintojen yhdistelmää, joka suoritetaan kokonaan tai osittain automatisoidusti. Henkilötietoja sähköposteissa, palvelimien dokumenteissa, yksinkertaisessa listassa, verkkosivustoilla ja muussa rakenteettomassa materiaalissa myös katsotaan tähän kuuluviksi.

Henkilötietojen käsittely, joka paljastaa rodullisen tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset tai ammattiliiton jäsenyyden sekä geneettisten tietojen, biometristen tietojen, terveystietojen tai tietojen käsittelyn henkilön seksuaalisesta elämästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta (ns. erityiset henkilötietojen kategoriat) on pääsääntöisesti kielletty. Jotta tällainen käsittely olisi sallittua, kieltoon on oltava voimassa oleva poikkeus. Yleisimmät poikkeukset ovat, että olet antanut suostumuksen tai julkaissut tiedot itse, jotta voit käyttää oikeuksiasi tai täyttää velvollisuutesi työlainsäädännön alalla, jotta voit perustaa, toteuttaa tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia tai terveystarkoituksiin.

Sosiaaliturvatunnusten käsittelyä saa suorittaa vain, jos se on selvästi perusteltua käsittelyn tarkoituksen, turvallisen tunnistautumisen merkityksen tai muun huomattavan syyn vuoksi.

Printlerin on pidettävä kirjaa henkilötietojen käsittelystä.


5. KUKA VOI SAA PÄÄSYN HENKILÖTIETOIHISI?

Henkilötietojasi käsittelemme pääasiassa me Printlerillä. Emme koskaan myy henkilötietojasi. Joissakin tapauksissa jaamme henkilötietosi, jotta voimme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan hyvin ja tehokkaasti:

 • Varmistaaksemme, että maksat meille, maksuratkaisujen tarjoajillamme on pääsy henkilötietoihisi.
 • Jotta voimme toimittaa tuotteesi kotiosoitteeseesi tai toimituspisteeseen ja käsitellä palautuksia, jaamme henkilötietosi rahtiyhtiöiden kanssa.
 • Hankkiaksemme ja julkaistaksemme mahdolliset arvostelusi verkkosivustollamme, jaamme henkilötietosi toimittajan kanssa, joka tarjoaa meille teknisiä ratkaisuja arvostelujen keräämiseen ja julkaisemiseen.
 • Mainostaaksemme tuotteitamme ja tehdäksemme verkkosivustostamme mahdollisimman relevantin, jaamme henkilötietosi niiden kanssa, jotka tarjoavat meille markkinointipalveluja. Esimerkiksi Google ja Facebook.
 • Jaamme henkilötietosi toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme avustajina auttaakseen meitä esim. IT- ja markkinointipalveluissa.
 • Jotta voimme tulostaa ja lähettää tuotteesi, meidän on jaettava henkilötietosi tulostuspalvelumme kanssa.

6. KÄYTTÄÄKÖ PRINTLER TIETOSUOJAVASTAAVAA?

GDPR:n 37 artikla edellyttää tietosuojavastaavan nimeämistä, jos henkilötietojen käsittely suoritetaan viranomaisen toimesta tai rekisterinpitäjän tai käsittelijän ydintoiminta koostuu henkilötietojen käsittelystä.

GDPR:n 37 artiklan valossa Printler ei nimeä tietosuojavastaavaa.


7. MILLOIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY ON LAILLISTA?

Henkilötietojen käsittely on laillista vain, jos ja siinä määrin kuin jokin seuraavista perusteista pätee.

Olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. Suostumuksen oltava voimassa on täytettävä tietyt vaatimukset.

Käsittely on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi, johon sinä olet osapuolena, tai toimenpiteisiin sinun pyynnöstäsi ennen tällaisen sopimuksen solmimista.

Käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, joka kuuluu Printlerille. Esimerkiksi voidaan mainita Ruotsin verohallitukselle toimitettavat valvontatiedot.

Käsittely on välttämätöntä elintärkeiden etujen suojaamiseksi sinulle tai toiselle luonnolliselle henkilölle (esim. kun henkilön elämä on vaarassa).

Käsittely on välttämätöntä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (esim. julkisena puolustajana) tai julkisen vallan harjoittamisessa (esim. notaarina).

Käsittely on tarpeen Printlerin tai kolmannen osapuolen etujen vuoksi, elleivät sinun etusi tai perusvapaudet ole tärkeämpiä ja vaadi henkilötietojen suojelua (etujen punnintaa). Etujen punnittaessa on erityisiä vaatimuksia arviointiin liittyvälle dokumentaatiolle.


8. MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Ennen ostamista tapahtuva käsittely

Jotta voimme kommunikoida kanssasi, tallentaa valitsemasi tuotteet ostoskoriisi ja saada palautetta sinulta, meidän on käsiteltävä henkilötietojasi. Jos et anna meille henkilötietojasi näitä tarkoituksia varten, emme voi tarjota sinulle palvelua tai vastata kysymyksiisi.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

 • Ostoskorisi tiedot ja sähköpostiosoite, jonka annoit aloittaessasi ostoksen.
 • Nimesi, yhteystietosi ja kaikki muut tiedot, jotka lähetät meille.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään?

 • Tallentaaksesi keskeytetyn ostoskorin ja muistuttaaksesi sinua ostoskorissa olevista tuotteista, jos olet aloittanut ostoksen syöttämällä sähköpostiosoitteesi.
 • Vastaamaan kysymyksiisi.

Mikä on käsittelyn oikeusperusta ja kuinka kauan tietoja säilytetään?

 • Legitiimi etumme tehdä ostoksesta mahdollisimman helppoa sinulle, kun olet osoittanut kiinnostusta tuotetta kohtaan lisäämällä sen ostoskoriisi. Säilytämme tietojasi kunnes tyhjennät korin tai poistat sen sisällön.
 • Käsittely on tarpeen sopimussuhteemme valmistelun ja toteuttamisen kannalta. Säilytämme tiedot kolme (3) vuotta tai niin kauan kuin soveltuva lainsäädäntö edellyttää.

Ostojen toteutuksessa tapahtuva käsittely

Jotta voimme toteuttaa ostoksesi, kuten toimittaa tuotteen, meidän on käsiteltävä henkilötietojasi. Meidän on myös käsiteltävä henkilötietojasi noudattaaksemme lakisääteisiä tai muita vaatimuksia, kuten kirjanpitolain vaatimukset tietojen säilyttämisestä ja kuluttajansuojalait. Mikäli et anna meille henkilötietoja näitä tarkoituksia varten, emme voi toteuttaa ostostasi.

Ota huomioon, että maksuratkaisujen tarjoajamme käsittelevät myös henkilötietojasi, jotta he voivat hallita tilauksesi maksun. Maksuratkaisujen tarjoajamme ovat itsenäisesti vastuussa tällaisesta käsittelystä. Tarkista siis aina, kuinka maksuratkaisun tarjoaja käsittelee henkilötietojasi.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

 • Nimesi, yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja toimitusosoite, tilaustiedot, valittu maksutapa ja IP-osoite.
 • Nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja ostoksiisi liittyvät tiedot, kuten maksutapasi.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään?

 • Hallitaksesi ostostasi, ts. tietääksemme kenen kanssa teemme sopimuksen, vahvistaaksemme ostoksesi, toimittaaksemme ostoksesi ja kommunikoidaksemme sinulle toimituksestasi ja saadaksemme tietoa kokemuksestasi.
 • Käsitelläksemme peruuttamisoikeuttasi tai tavaroiden vaihtoa ja noudattaaksemme kuluttajansuojaa ja sopimuslakia (valitukset, riidat jne.) sekä vastataksemme kysymyksiisi.
 • Noudattaaksemme lakeja, kuten kirjanpitolakia.

Mikä on käsittelyn oikeusperusta ja kuinka kauan tietoja säilytetään?

 • Käsittely on tarpeen sopimussuhteemme toteuttamiseksi. Säilytämme tietojasi viisi (5) vuotta tilauksen teosta.
 • Käsittely on tarpeen sopimussuhteemme valmistelun ja toteuttamisen sekä mahdollisten riitojen käsittelyn ja asiaankuuluvien kuluttajansuojalakien noudattamisen kannalta. Säilytämme tietosi, kun teet ostoksen ja viisi vuotta sen jälkeen. Mikäli päätät käyttää jotakin oikeuksistasi, säilytämme henkilötietosi kunnes olemme tehneet päätöksen peruuttamisoikeudesta tai tuotteen vaihdosta ja suorittaneet mahdollisen hyvityksen tai lähettäneet sinulle uuden tuotteen.
 • Käsittely on tarpeen, jotta voimme noudattaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.

Asiakassuhteiden ja asiakastilien hallinta

Jotta voimme hallita sopimussuhteitamme ja erityistä asiakastiliäsi, käsittelemme henkilötietojasi.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Nimesi, henkilötunnuksesi, sähköpostiosoitteesi, matkapuhelinnumerosi, evästeet ja IP-osoite, käyttäjätunnus ja toimitusosoite.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään?

Hallitaksesi asiakastiliä, jonka olet luonut. Tämä sisältää päivitetyn tiedon lähettämisen tilistäsi ja tietosuojakäytännöstämme. Käsittely sisältää myös turvatoimien toteuttamisen liittyen tilillesi.

Mikä on käsittelyn oikeusperusta ja kuinka kauan tietoja säilytetään?

Käsittely on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi, jotta voimme tarjota sinulle tilin, kun olet päättänyt luoda sellaisen. Tietosuojakäytäntömme päivitysten lähettäminen on välttämätöntä lakien ja säädösten noudattamiseksi. Säilytämme henkilötietojasi kun teet ostoksen ja viisi (5) vuotta viimeisestä kirjautumisestasi tai kunnes pyydät meitä poistamaan tilisi.

Uutisten, inspiraation ja sinulle merkityksellisten tarjousten kommunikointi

Mitä henkilötietoja käsitellään?

 • Sähköpostiosoitteesi ja ostohistoriasi.
 • Sähköpostiosoitteesi, evästeet ja IP-osoite.
 • Nimesi ja arvosteluissa antamasi tiedot.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään?

 • Lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä, merkityksellisiä tarjouksia ja markkinointia.
 • Tehdäksemme kohdennettua markkinointia sinulle sosiaalisessa mediassa ja kolmannen osapuolen sivustoilla.
 • Julkaistaaksemme arvostelun, jonka olet valinnut kirjoittaa, jotta asiakaskokemus olisi läpinäkyvä vierailijoillemme ja edistääksemme brändiämme mahdollisille asiakkaille.

Mikä on käsittelyn oikeusperusta ja kuinka kauan tietoja säilytetään?

 • Kun olet tehnyt ostoksen, käsittelemme henkilötietojasi legitiimin etumme perusteella lähettääksemme sinulle merkityksellistä suoraa markkinointia. Teemme näin vain, jos et ole vastustanut tietojesi käyttöä tällä tavalla. Säilytämme tiedot kaksi vuotta viimeisimmästä ostostasi, ellei sinä pyydä meitä lopettamaan postituksia ennen sitä.
 • Legitiimi etumme on käyttää henkilötietojasi suoraan markkinointiin ja tehdä markkinoinnistamme sinulle merkityksellisempää.
 • Teemme näin vain, jos olet ostanut meiltä eikä sinulla ole ollut vastustusta markkinointimme vastaanottamiselle.
 • Säilytämme henkilötietosi kun olet suorittanut ostoksen kaksi (2) vuotta, ellei sinä vastusta markkinointiamme aiemmin.
 • Legitiimi etumme on julkaista kirjoittamasi ja jakamasi arvostelu arvostelualustalla. Säilytämme tiedot, kunnes poistat arvostelun arvostelualustalta.

9. MEIDÄN ETUJEN TASAPAINOSTA

Tietyissä tarkoituksissa Printler käsittelee henkilökohtaisia tietojasi ja nojautuu lailliseen etuun käsittelyn oikeudellisena perusteena. Arvioidessamme tätä oikeudellista perustaa, tukeudumme etujen tasapainotestaukseen, jonka kautta olemme todenneet, että meidän lailliset etumme käsittelyssä ylittävät sinun etusi ja perusoikeutesi olla käsittelemättä henkilökohtaisia tietojasi. Olemme osoittaneet laillisen etumme edellä mainituissa taulukoissa. Ota meihin yhteyttä, jos haluaisit lukea lisää siitä, miten olemme suorittaneet tämän testin. Yhteystietomme löydät alla olevasta käytännöstämme.


10. MITEN KÄSITTELEMME EVÄSTEITÄ?

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Printler käyttää tätä tietoa tilastointiin, seuratakseen, mitä kävijä tekee verkkosivustolla ja parantaakseen sekä mukauttaakseen sivuston käyttökokemusta.

On olemassa kahta tyyppiä evästeitä - pysyviä ja istuntokohtaisia evästeitä.

 1. Pysyvät evästeet säilyvät kävijän tietokoneella tietyn ajanjakson ajan.
 2. Istuntokohtainen eväste tallennetaan tietokoneellesi niin kauan kuin olet verkkosivustolla. Heti kun suljet selaimesi, istuntokohtainen eväste katoaa.

Miten evästeitä käytetään?

Printler käyttää evästeitä parantaakseen ja mukauttaakseen verkkosivustoa sinulle kävijänä. Esimerkkejä evästeiden vaikutuksista ovat: ostojen hallinta, kirjautuminen asiakastilillesi ja ostoskorisi. Evästeet auttavat myös tallentamaan tiettyjä tietoja, jotka mukauttavat mainontaa ja tarjouksia tarjotakseen sinulle relevantimman kokemuksen.

Käytämme Google Analyticsia, joka saattaa liittää sinua koskevia tietoja kirjautuneisiin Google-käyttäjiin, jotka ovat suostuneet henkilökohtaiseen mainontaan. Tämä tieto voi sisältää tietoa loppukäyttäjän sijainnista, hakuhistoriasta, Youtube-historiasta ja tiedoista sivustoilta, jotka toimivat Googlen kanssa. Käytämme tätä tietoa saadaksemme aggregoitua ja anonymisoitua tietoa käyttäjäkäyttäytymisestä eri laitteilla. Kun käytät sivustoamme ja hyväksyt seurannan ja evästeiden hallinnan, hyväksyt tällaisen käytön. Voit käyttää ja/tai poistaa tällaista tietoa Google'n Oma toiminta -kohdasta.

Pysyviä evästeitä käytetään esimerkiksi tallentamaan henkilökohtaiset asetuksesi printler.se-sivustolla, jotta sinun ei tarvitse tehdä samaa joka kerta, kun vierailet sivustolla. Istuntokohtaisia evästeitä käytetään pitämään tilastoja sivuston käytöstä.

Huomaa, että jos valitset olla hyväksymättä evästeitä estämällä/poistamalla ne käytöstä, et voi tehdä ostoksia verkkosivustolla. Myös muut sivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit poistaa ne käytöstä selaimen turva-asetuksissa. Huomaa, että voit myös manuaalisesti poistaa evästeet kovalevyltäsi milloin tahansa.

Miten evästeet poistetaan?

Jos et halua käyttää evästeitä, voit poistaa ne käytöstä selaimen asetusvälilehdessä (katso selaimen ohjesivuja lisätietoja varten). Selaimessasi voit myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä vierailtamiltasi verkkosivustoilta.

Poista evästeet, PC: käytä näppäinyhdistelmää [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Poista evästeet, MAC: Klikkaa käyttämääsi selainta:

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Flash cookies

Mitä evästeitä käytämme?

Perustoiminnallisuus:

Printlerin verkkokauppa-alusta asettaa evästeitä sivuston perustoimintoja varten, kuten ostoskorin ja kassan toiminnan varmistamiseksi. Typekit by Adobe - eväste asetetaan, jotta fontit ja mukautetut suunnittelut näkyvät.

Mainonta ja markkinointi:

Bing Ads - Eväste asetetaan mukauttamaan mainossisältöäsi ja optimoimaan mainontaa Bingissä.

Google Adwords - eväste asetetaan mukauttamaan mainossisältöä ja optimoimaan mainontaa Googlessa. Facebook Ads - eväste asetetaan mukauttamaan Facebookin mainosohjelman mainossisältöä. Google Dynamic Remarketing - käytetään uudelleenmarkkinointiin.

Analyysipalvelut:

Google Tag Manager - käytetään seurannan hallintaan sivustolla.

Google Analytics - analysoimaan, miten kävijät käyttävät sivustoa, Google Analytics asettaa evästeitä seuratakseen, mitä kävijät tekevät. Täältä voit lukea lisää siitä, miten niitä käytetään. Anonymisoimme IP:n ja transaktio-ID:n jäljessä.

Pingdom - eväste asetetaan mittaamaan sivuston latausaikaa.

Hotjar - eväste asetetaan analysoimaan, miten kävijä liikkuu sivustolla.

Sitegainer - eväste asetetaan suorittamaan A/B-testausta sivustolla. Eväste määrittää, minkä version sivustosta kävijä näkee, ja varmistaa, että kävijä näkee saman version kaikilla vierailuillaan.

Microsoft Clarity - eväste asetetaan analysoimaan, kuinka kävijät vuorovaikuttavat sivuston kanssa, tarjoten oivalluksia ja lämpökarttoja. Kerätty tieto on anonymisoitu.


11. TURVATOIMET, LUPAVALVONTA, PÄÄSY JA POISTAMINEN

Henkilötietoja on käsiteltävä siten, että henkilötietojen asianmukainen turvallisuus varmistetaan teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Organisatorisiin turvatoimiin voi kuulua järjestelmien autentikointi, jotka sisältävät henkilötietoja, henkilötietojen käyttöoikeuden kirjaaminen tai tietokoneiden ja vastaavien säilyttäminen siten, että luvaton pääsy vaikeutuu eikä sitä sallita. Teknisistä toimenpiteistä, joita on tarkistettava, ovat esimerkkejä siitä, onko Printlerillä asianmukaiset varmuuskopiointimenetelmät, riittävät palomuurit, salasanasuojatut langattomat verkot, päivitetyt virustorjuntaohjelmat, mobiililaitteiden kuten matkapuhelinten ja tablettien salasanasuojaus, suojaus luvattomalta sisäiseltä pääsyltä, salasana-vaatimukset, salaus tarvittaessa, kirjautuminen, IT-järjestelmien käyttöoikeus jne.

Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin käsittelyn tarkoitus edellyttää. Ohuesta rutiinista jokaiselle tietokannalle/käsittelylle varmistetaan järjestelmällinen ohennustyö. Myös niin sanotussa rakenteettomassa materiaalissa, kuten palvelimien asiakirjoissa, yksinkertaisessa luettelossa, verkkosivuilla jne., täytyy poistaa henkilötiedot, kun käsittelyn tarkoitus on täytetty.


12. SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietojen siirrolle EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin (ns. kolmansien maiden siirto) sovelletaan erityissääntöjä. GDPR:n mukaan kaikilla EU:n jäsenvaltioilla ja ETA-mailla on vastaava henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, ja siksi henkilötietoja voidaan siirtää vapaasti tällä alueella ilman rajoituksia. Toisaalta alueen ulkopuolisille maille ei ole yleisiä sääntöjä, jotka tarjoavat vastaavat takeet, ja siksi kolmansien maiden siirrot saavat tapahtua vain tietyin edellytyksin. Tämä koskee kaikkia tietojen rajat ylittäviä siirtoja, kuten monia verkkopohjaisia IT-palveluja, pilvipalveluja, ulkoisia pääsypalveluja tai globaaleja tietokantoja jne., ja erityinen analyysi on siksi tarpeen.

Henkilötietojesi osalta kolmansien maiden siirtoja ei tapahdu.


13. RISKIARVIOINTI

Printlerillä on erityinen rutiini paikallaan tunnistaakseen ja hallitakseen erityisiä yksityisyyteen liittyviä riskejä liiketoiminnassa sekä rakenteellista seurantaa varten. Erityiset riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille voivat esimerkiksi ilmetä yhteydessä tietyn tyyppiseen tietojen käsittelyyn, erityisesti arkaluontoisten tietojen käsittelyyn, suuressa määrin tapahtuvaan käsittelyyn, uusien teknologioiden käyttöön tai vastaavaan.

Jos uuden tai muutetun henkilötietojen käsittelyn todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, menettelyä on noudatettava ja tarkoitetun käsittelyn vaikutuksia henkilötietojen suojelulle on arvioitava ennen käsittelyn aloittamista. Ennen tällaisen henkilötietojen käsittelyn aloittamista Printlerin toimitusjohtajaan otetaan yhteyttä selvittämään, vaatiiko vaikutusten arviointi, ja tarvittaessa vaikutusten arviointi tehdään yhdessä vastuullisten kanssa työkokouksissa.


14. OTTEET REKISTEREISTÄ JA LUOVUTUS

GDPR antaa rekisteröidyille useita oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Printlerin tehtävänä on noudattaa näitä oikeuksia ja varmistaa, että riittävät prosessit ovat olemassa rekisteröityjen tyydyttämiseksi.

Sinulla on oikeus saada tietoa, kun henkilötietoja kerätään. Tämän tiedon tulee olla saatavilla helposti ymmärrettävässä kirjallisessa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. GDPR määrittelee useita selkeitä vaatimuksia, jotka on täytettävä, ja vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko tieto kerätty sinulta vai kolmansilta osapuolilta.

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinuun kuuluvia henkilötietoja, ja tällaisissa tapauksissa saada kopio henkilötiedoista (rekisteriotteena). Tämä oikeus pätee riippumatta siitä, missä henkilötietoja käsitellään.

Jos käsiteltävät henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit vaatia niiden korjaamista. Jos osoitat, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ei enää ole sallittu, tarpeellinen tai kohtuullinen olosuhteisiin nähden, kyseiset henkilötiedot on poistettava, ellei lainsäädännössä määrätä toisin.

Sinulla on oikeus siirtää Printlerille antamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus tietojen siirrettävyyteen), jos käsittely perustuu oikeudelliseen perusteeseen sopimukseen tai suostumukseen. Henkilötiedot toimitetaan sinulle rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Jos se on teknisesti mahdollista, voit pyytää tietojen siirtämistä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain henkilötietoja, jotka olet antanut Printlerille.

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vaatia Printleriä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, ts. rajoittamaan käsittely tiettyihin määriteltyihin tarkoituksiin. Oikeus rajoitukseen soveltuu mm. kun uskot tietojen olevan virheellisiä ja olet pyytänyt henkilötietojen korjaamista. Voit silloin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kun tietojen oikeellisuutta tutkitaan. Kun rajoitus päättyy, henkilölle ilmoitetaan siitä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun oikeudellisena perusteena. Vastalauseen sattuessa Printlerin on lopetettava käsittely, ellei se pysty osoittamaan pakottavia oikeutettuja perusteita käsittelylle, jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten perustamiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi.

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista ("oikeus tulla unohdetuksi"). Esimerkki on, kun suostumus on käsittelyn oikeudellinen peruste ja peruutat suostumuksesi.

Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä kyseisen henkilön henkilötietoja varten. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, käsittely tällaisiin tarkoituksiin on lopetettava.


15. HENKILÖTIETOIHIN LIITTYVÄT LOUKKAUKSET JA KYSYMYKSET

Henkilötietojen loukkaus on turvallisuusloukkaus, joka johtaa henkilötietojen tahattomaan tai laittomaan tuhoamiseen, katoamiseen, muuttamiseen tai luvattomaan pääsyyn. Esimerkkejä henkilötietojen loukkauksista ovat asiakastietojen varkaus, palkkatiedon tahaton paljastaminen sähköpostitse väärälle vastaanottajalle, työntekijän tuodessa salauksettoman työkoneen kotiin, joka myöhemmin varastetaan murron yhteydessä ja johtaa työntekijöiden tai asiakkaiden tietojen paljastumiseen, henkilötietojen tahaton julkaisu verkossa, henkilötietoja sisältävän kannettavan tietokoneen katoaminen tai varastaminen jne.

Henkilötietojen loukkaukset saattavat vaatia ilmoituksen valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa tapahtuman havaitsemisesta, jos on todennäköistä, että luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin liittyy riskejä. Loukkaukset on dokumentoitu ja asiaankuuluvia rekisteröityjä saatetaan joutua ilmoittamaan.

Epäiltäessä henkilötietojen loukkausta tai kysyttäessä henkilötietojen käsittelystä, toimitusjohtajaan tulee aina ottaa yhteyttä sähköpostitse info@printler.com tai puhelimitse +46 70 777 01 75.


16. SEKALAISTA

Tässä käytettyjen termien määritelmät löytyvät yleisestä tietosuojasetuksesta.


17. ARVIOINTI JA HYVÄKSYMINEN

Nämä ohjeet on hyväksytty 3. helmikuuta 2021 ja niitä tarkistetaan vuosittain tai tarpeen mukaan.