Underkänd väggkonst

Om du är en fotograf och har väggkonst som inte godkänts kan du hitta en detaljerad förklaring till varför nedan. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor angående din väggkonst.

Oskarp bild

Ditt bild har inte godkänts eftersom den inte är tillräckligt skarp för utskrift i stora format. Se till att du kontrollerar skärpan innan du laddar upp bilden till Printler, så länge som oskärpan inte är en uppenbar del av bildidén (som en bokeh-effekten).


Oönskat brus

Din bild har inte godkänts eftersom det innehåller oönskat brus. Bilder som är för brusiga blir inte så bra när de skrivs ut i stora format. Se till att du kontrollerar brusnivån innan du laddar upp bild till Printler, så länge det inte är ett välbalanserat och artistiskt tänkt brus.


Bilden är för mörk

Ditt bild har inte godkänts eftersom den är för mörkt för att skriva ut. Mycket mörka bild är svåra att skriva ut och tenderar ofta att bli ännu mörkare på papper än på skärmen.

Kontrollera nivåerna och histogrammet i Photoshop eller Lightroom innan du exporterar och laddar upp dina bild.


Kvadratisk bild 

Ditt bild har blivit underkänd eftersom den är kvadratiskt (1: 1). För tillfället skriver vi bara rektangulära format såsom 2: 3 eller 3: 4.


Panorama bild 

Ditt bild har inte godkänts eftersom den är en panorama bild. För närvarande skriver vi bara ut rektangulära format så sträva gärna efter bildförhållanden som är 2: 3 eller 3: 4.


Grafisk konst

Ditt bild har inte godkänts eftersom det inte är väggkonst. För närvarande säljer vi bara väggkonsy och inte någon grafisk eller målad konst.


Stötande bild

Ditt bild har inte godkänts eftersom den bedömdes som stötande. Vi är väldigt selektiva när det gäller att publicera och sälja bilder som kan uppfattas som stötande och kränkande av våra kunder eller skada vårt varumärke, Printler.

Om du är osäker på en bild tveka inte att fråga oss på photographer@printler.com innan du laddar upp det på Printler.


Avvisad på grund av inramning eller signatur

Ditt foto har inte godkänts eftersom det finns antingen en signatur eller någon form av inramning. Eftersom vi skriver ut våra bilder i ett par olika bildförhållanden kan vi inte tillåta detaljer vid eller runt kanterna. 


Saknar en konstnärlig vision 

Ditt bild har inte godkänts eftersom vi tycker att det saknas en konstnärlig touch. Bilder som laddas upp till Printler säljs som väggkonst med syftet att dekorera folks hem så tänk konst när du väljer dina foton.


Bilden innehåller en eller flera kända personer

Ditt bild har inte godkänts eftersom det skildrar en känd person. Vi är mycket försiktiga med att publicera bilder av kända personer eftersom det kan vara ett brott mot deras integritet.


Sned eller skev bild

Ditt bild har inte godkänts eftersom den är snedställd eller skev och saknar en rak horisontell eller vertikal linje.


För många liknande bilder

Ditt bild har inte godkänts eftersom det liknar en av dina tidigare foton. Eftersom du bara har en begränsad mängd med bilder rekommenderar vi att du har ett varierat galleri.


Personlig bild

Din bild har blivit underkänd då den kan upplevas som lite för personlig för vår breda målgrupp. 


Någon annans konst

Ditt bild har blivit underkänt eftersom det porträtterar någon annans bild, som graffiti, skulpturer eller statyer. Om du har tillstånd från konstnären, kontakta oss så godkänner vi din bild.


Din bild roteras felaktigt

Troligtvis innehåller bildfilen exif-data som gör att den visas korrekt på din dator och i kameran trots att den är felaktigt roterad. Vänligen läs in filen i Photoshop eller Lightroom och rotera den så att den är i rätt format och spara på nytt innan du laddar upp det.


Din bild kräver ytterligare retusch eller bildbehandling

För att din bild ska fungera som en inredningsdetalj anser vi att den kräver mer retusch, som tillexempel mer arbete med färgerna och ljuset.


Din auto approve har blivit indragen

Då Printler hela tiden växer har vi blivit tvungna att bli hårdare i vår kvalitétsgranskning. Därför har vi valt att plocka bort din auto approve för att kunna ha bättre koll på bilderna som laddas upp.


KONTAKTA OSS

"Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss via mailadressen nedan"  

Mail för fotografer och kreatörer