🌾 Spring Into Art! 10-30% med koden SPRINGART Koden har lagts till i urklipp 1 produkt = 10%, 2 = 20%, 3+ = 30%

Policy för hantering av personuppgifter

Printler Group AB, org. nr. 559114-9173 (”Printler” eller ”vi”).

1. INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING AV DINA RÄTTIGHETER

Är du intresserad av vĂ„r webbplats för handel av vĂ€ggkonst? Genom webbplatsen kan du som fotograf och konstnĂ€r ladda upp vĂ€ggkonst till ett on-line baserat galleri samt du som kund handla vĂ€ggkonsten. För att kunna anvĂ€nda webbplatsen behöver vi inhĂ€mta och behandla personuppgifter frĂ„n dig. Du Ă€r inte skyldig att lĂ€mna personuppgifter till oss men utan att sĂ„ sker kan vi inte erbjuda dig att nyttja vĂ„r webbplats. I de anvĂ€ndarvillkor som tecknas med dig som fotografer och konstnĂ€rer beskrivs vĂ„r behandling av dina personuppgifter nĂ€rmare. För dig som handlar vĂ€ggkonst via webbplatsen behöver dina personuppgifter i huvudsak behandlas för att;

a) skapa och underhÄlla ditt konto,
b) hantera och leverera din order,
c) lÀmna erbjudanden och inspiration till dig (genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier),
d) kommunicera med dig (t.ex. svara pÄ dina frÄgor samt stÀlla frÄgor till dig) samt,
e) följa lagar och regler och kommunicera med myndigheter.

Printler Group AB, org. nr. 559114-9173, med adress Rökerigatan 22, 121 62 Johanneshov Àr personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy. Det innebÀr att Printler ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gÀllande personuppgiftslagstiftning. Du har rÀtt att fÄ veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har ocksÄ rÀtt att begÀra att felaktiga eller ofullstÀndiga personuppgifter rÀttas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte lÀngre Àr nödvÀndiga för ÀndamÄlet eller om ett lÀmnat samtycke Äterkallas). Du har vidare rÀtt att invÀnda mot viss behandling av personuppgifter och begÀra att behandlingen av personuppgifter begrÀnsas. Slutligen har du rÀtt att fÄ ut sÄdana personuppgifter som du tillhandahÄllit i ett maskinlÀsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Har du synpunkter pÄ hur vi behandlar personuppgifter har du rÀtt att kontakta eller lÀmna in klagomÄl hos Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se eller 08-657 61 00), som Àr tillsynsmyndighet för vÄr personuppgiftsbehandling.

Vid frÄgor om eller klagomÄl pÄ hur vi behandlar personuppgifter eller begÀran om utövande av rÀttigheter enligt ovan, vÀnligen kontakta oss via e-post pÄ info@printler.com eller per brev till adressen ovan.

Du har flera rÀttigheter enligt dataskyddslagen. Nedan kan du lÀsa mer om vÄr behandling av dina personuppgifter samt vilka rÀttigheter du har


2. BAKGRUND, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH OMFATTNING

Dataskyddsförordningen medför ett skydd för dig nÀr vi behandlar dina personuppgifter.

Om en behandling av personuppgifter skulle strida mot bestÀmmelserna i dataskyddsförordningen finns risken för intrÄng i den personliga integriteten för dig och som en konsekvens följer risken med skadat anseende för Printler. Vidare kan Printler bli skyldig att utge skadestÄnd eller pÄföras betydande sanktionsavgift. För att undvika sÄdana konsekvenser Àr alla i Printlers organisation skyldiga att följa dessa riktlinjer. Riktlinjerna fungerar dÀrför bÄde som ett internt styrdokument och som informationsdokument till dig. VÄr förhoppning Àr att du, nÀr du gÄtt igenom policyn ska kÀnna dig trygg med vÄr hantering.


3. VILKA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER SKALL VI IAKTTA?

De grundlÀggande principer som beskrivs nedan ska alltid iakttas nÀr dina personuppgifter behandlas. Printler ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs.

Laglighet, skĂ€lighet, transparens – Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhĂ„llande till dig. Det innebĂ€r att varje typ av behandling ska baseras pĂ„ en giltig s k laglig grund, sĂ„som exempelvis fullgörande av avtal, fullgöra en rĂ€ttslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmĂ€nt intresse, berĂ€ttigat intresse eller samtycke (se avsnitt 5 nedan). Kan man inte identifiera nĂ„gon laglig grund som Ă€r tillĂ€mplig för behandlingen fĂ„r behandlingen sĂ„ledes inte utföras. UtgĂ„ngspunkten för denna princip Ă€r tydlig kommunikation med dig om bl. a för vilka Ă€ndamĂ„l personuppgifterna behandlas, vilken typ av behandling som utförs, om och hur personuppgifterna delas med andra, hur lĂ€nge personuppgifterna lagras och hur man kommer i kontakt med Printler. De registrerade ska alltsĂ„ ges tydlig och transparent information om behandlingen av deras personuppgifter. ‹

ÄndamĂ„lsbegrĂ€nsning – Personuppgifter fĂ„r endast samlas in och pĂ„ annat sĂ€tt behandlas för sĂ€rskilda, uttryckligt angivna och berĂ€ttigade Ă€ndamĂ„l och de fĂ„r inte senare behandlas pĂ„ ett sĂ€tt som Ă€r oförenligt med dessa Ă€ndamĂ„l.

Uppgiftsminimering – Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhĂ„llande till Ă€ndamĂ„len. SĂ€kerstĂ€ll att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och frĂ„ga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha.

Riktighet – personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvĂ€ndigt uppdaterade. Vidta lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder för att se till att felaktiga eller ofullstĂ€ndiga uppgifter rĂ€ttas, exempelvis rutiner för Ă€ndring av adress vid flytt med en sammanstĂ€llning av system och register dĂ€r adressen lagras. Undvik dock att lagra kopior av uppgifterna i mĂ„nga system i syfte att undvika felkĂ€llor och att icke uppdaterad information sparas.

LagringsbegrĂ€nsning – Personuppgifter fĂ„r inte lagras under lĂ€ngre tid Ă€n nödvĂ€ndigt med hĂ€nsyn till Ă€ndamĂ„len med behandlingen. NĂ€r uppgifterna inte lĂ€ngre behövs mĂ„ste dessa gallras, vilket innebĂ€r att de antingen mĂ„ste raderas eller avidentifieras.

Principen om ansvarsskyldighet innebÀr att Printler mÄste kunna visa att dataskyddsförordningen efterlevs. Printler mÄste dÀrför exempelvis dokumentera implementerade och planerade processer och ÄtgÀrder som avser dataskyddsfrÄgor.

Vidare ska det finnas ett register över alla typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och Printler ska kunna redovisa ett sÄdant register för tillsynsmyndigheten nÀr sÄ krÀvs.


4. VAD AVSES MED BEGREPPET PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter Àr alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel pÄ personuppgifter Àr namn, kontaktuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som Àr specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte nÄr upp till kraven kan tillsammans ÀndÄ utgöra personuppgifter.

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas en Ă„tgĂ€rd eller kombination av Ă„tgĂ€rder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument pĂ„ servrar, i en enkel lista, pĂ„ webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.

Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska Äsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hÀlsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella lÀggning (s k sÀrskilda kategorier av personuppgifter) Àr som huvudregel förbjuden. För att sÄdan behandling ska vara tillÄten krÀvs ett giltigt undantag frÄn förbudet. De vanligaste undantagen Àr att du lÀmnat samtycke eller sjÀlv offentliggjort uppgifterna, för att utöva rÀttigheter eller fullgöra skyldigheter inom arbetsrÀtten, för att kunna faststÀlla, göra gÀllande eller försvara rÀttsliga ansprÄk eller för hÀlso- och sjukvÄrdsÀndamÄl.

Behandling av personnummer fÄr bara utföras om det Àr klart motiverat med hÀnsyn till ÀndamÄlet med behandlingen, vikten av en sÀker identifiering eller nÄgot annat beaktansvÀrt skÀl.

Printler ska föra ett register över behandlingar av personuppgifter.


5. VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss pÄ Printler. Vi kommer aldrig att sÀlja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja vÄra skyldigheter till dig pÄ ett bra och effektivt sÀtt:

 • För att vi försĂ€kra oss om att du betalar oss sĂ„ kommer vĂ„ra leverantörer av betalningslösningar fĂ„ tillgĂ„ng till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlĂ€mningsstĂ€lle och för att hantera returer sĂ„ kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
 • För att inhĂ€mta och publicera dina eventuella recensioner pĂ„ vĂ„r hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhĂ€mta och publicera recensionerna.
 • För att marknadsföra vĂ„ra produkter och för att göra Webbplatsen sĂ„ relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjĂ€nster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med leverantörer som behandlar personuppgifterna pĂ„ uppdrag av oss som bitrĂ€den för att hjĂ€lpa oss med t.ex. IT- och marknadsföringstjĂ€nster.
 • För att kunna trycka och skicka ut dina varor behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till vĂ„rt tryckeri

 


6. ANVÄNDER PRINTLER DATASKYDDSOMBUD?

I artikel 37 i dataskyddsförordningen föreskrivs att ett dataskyddsombud ska utnÀmnas om behandlingen av personuppgifter genomförs av en myndighet eller personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrÀdets kÀrnverksamhet bestÄr av behandling av personuppgifter.

Mot bakgrund av artikel 37 i dataskyddsförordningen kommer Printler inte att utnÀmna ett dataskyddsombud.


7. NÄR ÄR DET LAGLIGT ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER?

En behandling av personuppgifter Àr endast laglig om och i den mÄn nÄgon av följande grunder Àr tillÀmplig.

Du har lÀmnat ditt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ÀndamÄl. SÀrskilda krav finns som mÄste vara uppfyllda för att samtycket ska vara giltigt.

Behandlingen Àr nödvÀndig för att fullgöra ett avtal i vilket Du Àr part eller för att vidta ÄtgÀrder pÄ begÀran av dig innan ett sÄdant avtal ingÄs.

Behandlingen Àr nödvÀndig för att fullgöra en rÀttslig förpliktelse som Ävilar Printler. Som exempel kan hÀr nÀmnas kontrolluppgifter som lÀmnas till Skatteverket.

Behandlingen Àr nödvÀndig för att skydda intressen som Àr av grundlÀggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person (t ex nÀr det Àr fara för livet).

Behandlingen Àr nödvÀndig för att utföra en uppgift av allmÀnt intresse (t ex som offentlig försvarare) eller som ett led i myndighetsutövning (t ex som Notarius Publicus).

Behandlingen Àr nödvÀndig för ÀndamÄl som rör Printlers eller tredje parts intressen, om inte dina intressen eller grundlÀggande rÀttigheter och friheter vÀger tyngre och krÀver skydd av personuppgifter, (intresseavvÀgning). Vid intresseavvÀgning tillkommer sÀrskilda krav pÄ dokumentation avseende den bedömning som gjorts.


8. HUR SER VI PÅ VÅR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandling före köpet

För att vi ska kunna kommunicera med dig, för att spara varor i din varukorg som du har valt och för att fÄ feedback frÄn dig sÄ mÄste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte förser oss med dina personuppgifter för dessa syften sÄ kommer vi inte kunna förse dig med tjÀnsten eller besvara dina frÄgor.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Information om din varukorg och e-postadressen som du gav oss nĂ€r du började ditt köp, e-postadress.
 • Ditt namn och din kontaktinformation och eventuell annan information som du skickar till oss.

För vilka ÀndamÄl behandlas personuppgifterna?

 • För att spara din övergivna varukorg och pĂ„minna dig om produkten/erna du har lĂ€mnat i varukorgen om du har startat ett köp genom att skriva in din e-postadress.
 • För att besvara dina frĂ„gor.

Vilken laglig grund baseras behandlingen pÄ och hur lÀnge sparas uppgifterna?

 • VĂ„rt berĂ€ttigade intresse att göra det sĂ„ enkelt som möjligt för dig att köpa den produkt du har visat intresse för genom att lĂ€gga den i varukorgen. Vi sparar dina uppgifter i till dess du vĂ€ljer att tömma korgen eller radera innehĂ„ll i den.
 • Behandling Ă€r nödvĂ€ndigt för förberedelse och utförandet av vĂ„rt avtal med dig. Vi sparar uppgifterna i tre (3) Ă„r eller sĂ„ lĂ€nge det krĂ€vs enligt gĂ€llande lagstiftning.

 

Behandling vid genomförande av köp

För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver ocksÄ behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss.

VÀnligen notera att Àven vÄra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. VÄra leverantörer av betalningslösningar Àr oberoende ansvariga för sÄdan behandling. Kontrollera dÀrför alltid hur leverantören av din betalningslösning behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress och leveransadress, orderinformation, vald betalningsmetod och IP-adress.
 • Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress och information om ditt köp, till exempel din betalningsmetod.
 • Vi sparar Ă€ven informationen som du angav nĂ€r du anvĂ€nder din Ă„ngerrĂ€tt, byter eller reklamerar en produkt.
 • Information pĂ„ din faktura som till exempel köphistorik, namn och kontaktuppgifter.

För vilka ÀndamÄl behandlas personuppgifterna?

 • För att administrera ditt köp, dvs att veta vem vi ingĂ„r ett avtal med, för att bekrĂ€fta ditt köp, för att leverera ditt köp och kommunicera med dig angĂ„ende din leverans samt samla information om din upplevelse.
 • För att administrera din Ă„ngerrĂ€tt eller byte av varor och för att kunna följa konsumentsskydds- och avtalsrĂ€ttsliga regler (klagomĂ„l, tvister m.m.) och besvara dina frĂ„gor. 
 • För att följa lagar, sĂ„som exempelvis bokföringslagen.

Vilken laglig grund baseras behandlingen pÄ och hur lÀnge sparas uppgifterna för det specifika ÀndamÄlet?

 • Behandling Ă€r nödvĂ€ndigt för utförandet av vĂ„rt kontrakt med dig. Vi sparar dina uppgifter i fem (5) Ă„r frĂ„n lagd order.
 • Behandling Ă€r nödvĂ€ndigt för förberedelse och utförandet av vĂ„rt avtal med dig och för oss att hantera eventuella tvister och följa relevanta konsumentskyddslagar. Vi sparar dina uppgifter frĂ„n nĂ€r du genomför ditt köp och fem Ă„r dĂ€refter. Om du vĂ€ljer att nyttja nĂ„gon av dina rĂ€ttigheter kommer vi att spara dina personuppgifter tills vi har tagit ett beslut angĂ„ende Ă„ngerrĂ€tten eller bytet av en varan och slutfört eventuell Ă„terbetalning eller skickat den nya produkten till dig.
 • Behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att vi ska följa relevant lagstiftning. Vi sparar dina uppgifter sĂ„ lĂ€nge det Ă€r nödvĂ€ndigt i enlighet med respektive lagsstiftning. 

 

Hantering av avtalsrelation och kundkonto

För att hantera vÄr avtalsrelation och ditt specifika kundkonto behandlar vi dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Ditt namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, cookies och IP-adress, anvĂ€ndarnamn och leveransadress.

För vilka ÀndamÄl behandlas personuppgifterna?

 • För att hantera ditt kundkonto som du har skapat. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vĂ„r integritetspolicy. Det inkluderar ocksĂ„ behandling för att vidta sĂ€kerhetsĂ„tgĂ€rder gĂ€llande ditt konto.

Vilken laglig grund baseras behandlingen pÄ och hur lÀnge sparas uppgifterna?

 • Behandling Ă€r nödvĂ€ndigt för utförandet av avtalet, för att förse dig med ett konto nĂ€r du har bestĂ€mt dig för att ha ett konto. Behandling för att skicka uppdateringar av vĂ„r integritetspolicy till dig Ă€r nödvĂ€ndigt för att följa lagar och regler. Vi lagrar dina personuppgifter frĂ„n nĂ€r du gör ett köp och fem (5) Ă„r frĂ„n din senaste inloggning eller tills du ber oss att ta bort ditt konto.

Behandling för att kommunicera nyheter, inspiration och relevanta erbjudanden till dig

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Din e-postadress och köphistorik.
 • Din e-postadress, cookies och IP-adress.
 • Ditt namn och informationen som du har lĂ€mnat i din recension.

För vilka ÀndamÄl behandlas personuppgifterna?

 • För att skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig samt för att skicka marknadsföring till dig.
 • För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter.
 • För att publicera en recension som du har valt att skriva för att göra kundupplevelsen transparent för vĂ„ra besökare samt för att marknadsföra vĂ„rt varumĂ€rke till potentiella kunder

Vilken laglig grund baseras behandlingen pÄ och hur lÀnge sparas uppgifterna för det specifika ÀndamÄlet?

 • NĂ€r du har gjort ett köp behandlar vi dina personuppgifter baserat pĂ„ vĂ„rt berĂ€ttigade intresse att skicka relevant direktmarknadsföring. Detta gör vi bara om du inte motsatt dig att dina uppgifter anvĂ€nds pĂ„ detta sĂ€tt. Vi sparar uppgifterna under tvĂ„ Ă„r frĂ„n ditt senaste köp sĂ„vida du inte begĂ€r att utskicken skall upphöra dessförinnan.
 • VĂ„rt berĂ€ttigade intresse Ă€r att anvĂ€nda dina personliga uppgifter för direktmarknadsföring och att göra vĂ„r marknadsföring mer relevant för dig.

 • Vi gör bara detta ifall du har genomfört ett köp frĂ„n oss och inte har invĂ€nt mot att ta emot marknadsföring.

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas frĂ„n nĂ€r du har genomfört ditt köp i tvĂ„ (2) Ă„r om du inte motsĂ€tter dig vĂ„r marknadsföring innan.

 • VĂ„rt berĂ€ttigade intresse Ă€r att publicera recensionen som du har skrivit och delat pĂ„ en recensions-plattform. Vi sparar uppgifterna fram tills att du tar bort recensionen frĂ„n recensions-plattformen.

 


9. SÄRSKILT OM VÅR INTRESSEAVVÄGNING

För vissa ÀndamÄl behandlar Printler dina personuppgifter och förlitar oss pÄ vÄrt berÀttigade intresse som rÀttslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rÀttsliga grunden förlitar vi oss pÄ ett intresseavvÀgningstest genom vilket vi har faststÀllt att vÄra legitima intressen för behandlingen vÀger tyngre Àn ditt intresse och din grundlÀggande rÀttighet att inte fÄ dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vÄrt berÀttigade intresse i tabellerna ovan. VÀnligen kontakta oss ifall du vill lÀsa mer om hur vi har gjort detta test. VÄra kontaktuppgifter anges i nedan i denna policy.


10. HUR HANTERAR VI COOKIES?

Vad Àr en cookie?

En cookie Àr en liten textfil som sparas pÄ din dator nÀr du besöker Webbplatsen. Printler anvÀnder informationen för statistik, för att följa vad besökaren gör pÄ webbplatsen samt för att förbÀttra och personanpassa upplevelsen av Webbplatsen.

Det finns tvĂ„ typer av cookies – permanenta och sessionscookies.

1. Permanenta cookies ligger kvar pÄ besökarens dator under en bestÀmd tid.
2. En sessionscookie lagras pÄ din dator sÄ lÀnge du Àr inne pÄ Webbplatsen. SÄ fort du stÀnger ner webblÀsaren försvinner sessionscookien

Hur anvÀnds cookies?
Printler anvÀnder cookies för att förbÀttra och anpassa Webbplatsen för dig som besökare. Exempel pÄ funktioner som pÄverkas av cookies Àr: hantering av köp, inloggning till ditt kundkonto och varukorgen. Cookies hjÀlper ocksÄ till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudanden för att ge dig som besökare en mer relevant upplevelse.

Vi anvÀnder Google Analytics som kan associera information om dig som besökare med information frÄn inloggade GoogleanvÀndare som har gett samtycke till personanpassad annonsering. Informationen kan innehÄlla uppgifter om slutanvÀndarens plats, sökhistorik, Youtubehistorik och data frÄn webbplatser som samarbetar med Google. Informationen anvÀnds för att ge oss aggregerade och anonymiserade insikter om anvÀndarens beteende mellan olika enheter. NÀr du anvÀnder vÄr sajt och accepterar spÄrnings- och cookiehantering samtycker du till sÄdan anvÀndning. Du kan komma Ät och/eller radera sÄdan information via Googles My Activity.

Permanenta cookies anvÀnds exempelvis för att lagra eventuella personliga instÀllningar som gjorts pÄ printler.se sÄ att du slipper göra om samma sak varje gÄng du besöker Webbplatsen. Sessionscookies anvÀnds för att föra statistik över anvÀndandet pÄ webbplatsen.

Notera att om du vĂ€ljer att inte acceptera cookies genom att blockera/inaktivera dem kommer du inte kunna genomföra köp pĂ„ Webblatsen. Även övrig funktionalitet pĂ„ sajten kan vara begrĂ€nsad.

Om du inte accepterar att cookies anvÀnds kan du stÀnga av det under sÀkerhetsinstÀllningarna i din webblÀsare. Observera att det nÀr som helst gÄr att manuellt radera cookies frÄn din hÄrddisk.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte vill anvÀnda cookies kan du stÀnga av det under fliken instÀllningar i din webblÀsare (se webblÀsarens hjÀlpsidor för mer information). I webblÀsaren kan du Àven radera tidigare lagrade cookies frÄn webbplatser du besökt.

Ta bort cookies, PC: anvÀnd kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Ta bort cookies, MAC: klicka pĂ„ den webblĂ€sare du anvĂ€nder dig av:‹

Google Chrome‹

Internet Explorer‹

Safari

‹Mozilla Firefox

‹Opera

‹Flash cookies‹

Vilka cookies anvÀnder vi?

GrundlÀggande funktionalitet:
Printler e-handelsplattform sÀtter cookies för att grundlÀggande funktionalitet pÄ sajten, sÄsom varukorgen och kassan etc. ska fungera.

Typekit by Adobe - en cookie sÀtts för att typsnitt och anpassad design ska synas.

Annonsering och marknadsföring:
Bing Ads - en cookie sÀtts för att anpassa annonsinnehÄllet och optimera annonseringen pÄ Bing.

Google Adwords - en cookie sÀtts för att anpassa annonsinnehÄllet och optimera annonseringen pÄ Google.

Facebook Ads - en cookie sÀtts för att anpassa annonsinnehÄllet i Facebooks annonsprogram.

Google Dynamic Remarketing - anvÀnds för remarketing.

AnalystjÀnster
Google Tag Manager - anvÀnds för att hantera spÄrning pÄ sajten.

Google Analytics - för att analysera hur besökarna anvÀnder sajten sÀtter Google Analytics cookies för att spÄra vad besökarna gör. HÀr kan du lÀsa mer om hur de anvÀnds. Vi anonymiserar IP och transaktions-id i spÄrningen.

Pingdom - en cookie sÀtts för att mÀta laddningstiden pÄ sajten.

Hotjar - en cookie sÀtts för att analysera hur besökaren rör sig pÄ sajten

Sitegainer - en cookie sÀtts för att kunna utföra A/B test pÄ sajten. Cookien avgör vilken version av sajten besökaren kommer att se och gör att besökaren ser samma version vid alla besök.


11.SÄKERHETSÅTGÄRDER, BEHÖRIGHETSSTYRNING, ÅTKOMST OCH RADERING

Personuppgifterna ska behandlas pÄ ett sÀtt som sÀkerstÀller lÀmplig sÀkerhet för personuppgifterna med anvÀndning av tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder. Organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder kan innebÀra att behörighetskontroll anvÀnds för de system som innehÄller personuppgifter, loggning av Ätkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehÄller personuppgifter ska förvaras sÄ att obehörig Ätkomst försvÄras och inte lÀmnas framme. Exempel pÄ tekniska ÄtgÀrder som mÄste kontrolleras Àr om Printler har tillrÀckliga back-up rutiner, tillrÀckliga brandvÀggar, lösenordskyddade trÄdlösa nÀtverk, uppdaterat virusskydd, lösenordsskydd för mobila enheter sÄsom mobiltelefoner och surfplattor, skydd mot obehörig intern Ätkomst, lösenordskrav, kryptering vid behov, loggning av, Ätkomst till och anvÀndning av IT-system m.m.

Personuppgifter fĂ„r inte bevaras lĂ€ngre Ă€n vad som Ă€r nödvĂ€ndigt med hĂ€nsyn till Ă€ndamĂ„let med behandlingen. Genom att upprĂ€tta och följa en gallringsrutin för respektive databas/behandling sĂ€kerstĂ€ller man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i sĂ„ kallat ostrukturerat material sĂ„som i dokument pĂ„ servrar, i en enkel lista, pĂ„ webbplatser etc. behöver raderas nĂ€r Ă€ndamĂ„let med behandlingen Ă€r uppfyllt.


12. ÖVERFÖRING TILL TREDJELAND

För överföring av personuppgifter till lÀnder utanför EU och EES (sÄ kallad tredjelandsöverföring) gÀller sÀrskilda regler. Dataskyddsförordningen innebÀr att alla EU:s medlemsstater samt EES-lÀnderna har ett likvÀrdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och dÀrför kan personuppgifter föras över fritt inom det omrÄdet utan begrÀnsningar. För lÀnder utanför det omrÄdet finns dÀremot inte nÄgra generella regler som ger motsvarande garantier och dÀrför fÄr tredjelandsöverföring endast ske under sÀrskilda förutsÀttningar. Det hÀr berör varje form av överföring av information över grÀnserna, t. ex. mÄnga online IT-tjÀnster, molnbaserade tjÀnster, tjÀnster för extern Ätkomst eller globala databaser m.m. och behöver dÀrför analyseras sÀrskilt.

Tredjelandsöverföring kommer inte förekomma avseende dina personuppgifter.


13. KONSEKVENSBEDÖMNING

Printler har en sÀrskild rutin pÄ plats för att kunna identifiera och hantera sÀrskilda integritetsrisker inom verksamheten och för strukturerad uppföljning. SÀrskilda risker för fysiska personers rÀttigheter och friheter kan exempelvis förekomma i samband med en viss typ av behandling av uppgifter, sÀrskilt kÀnsliga uppgifter, behandling i sÀrskilt stor omfattning, anvÀndning av ny teknik eller dylikt.

Om en ny eller Àndrad personuppgiftsbehandling i visst avseende sannolikt kan komma att medföra hög risk för fysiska personers rÀttigheter och friheter ska rutinen följas och en bedömning göras av effekterna av de pÄtÀnkta behandlingarna för skyddet av personuppgifter innan behandlingen pÄbörjas.

Innan sÄdan personuppgiftsbehandling pÄbörjas kontaktas Printlers VD för utredning om en konsekvensbedömning krÀvs och vid behov utförs konsekvensbedömning tillsammans med de ansvariga genom arbetsmöten.


14. REGISTERUTDRAG OCH UTLÄMNANDE

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rÀttigheter vad gÀller behandling av personuppgifter. Det Àr Printlers uppgift att uppfylla dessa rÀttigheter och tillse att tillrÀckliga processer hÀrför finns för att tillmötesgÄ de registrerade.

Du har rÀtt till information nÀr personuppgifterna samlas in. Denna information ska tillhandahÄllas i en lÀttillgÀnglig skriftlig form med ett klart och tydligt sprÄk. I dataskyddsförordningen föreskrivs ett antal tydliga krav som mÄste vara uppfyllda och kraven varierar beroende pÄ om informationen har samlats in frÄn dig sjÀlv eller frÄn tredje man.

Du har rÀtt att fÄ bekrÀftelse pÄ huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas, och i sÄdana fall fÄ en kopia av personuppgifterna (registerutdrag). Denna rÀttighet gÀller oberoende av den plats dÀr personuppgifterna behandlas.

Om personuppgifter som behandlas Àr felaktiga eller ofullstÀndiga kan du krÀva korrigering. Om du visar att ÀndamÄlet för vilket personuppgifterna behandlas inte lÀngre Àr tillÄtet, nödvÀndigt eller rimligt under omstÀndigheterna, ska de aktuella personuppgifterna raderas, om det inte finns nÄgra lagbestÀmmelser som anger annat.

Du har rÀtt att överföra personuppgifter som du lÀmnat till Printler till annan personuppgiftsansvarig (rÀtt till dataportabilitet) om behandlingen stöds pÄ de lagliga grunderna avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahÄllas dig i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format. Om det Àr tekniskt möjligt kan du begÀra att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. RÀtten gÀller endast för de personuppgifter som du sjÀlv har lÀmnat till Printler.

Du har i vissa fall rÀtt att krÀva att Printler begrÀnsar behandlingen av dina personuppgifter, d.v.s. begrÀnsar behandlingen till vissa avgrÀnsade syften. RÀtten till begrÀnsning gÀller bland annat nÀr du anser att uppgifterna Àr felaktiga och har begÀrt att personuppgifterna rÀttas. Du kan dÄ begÀra att behandlingen av personuppgifterna begrÀnsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. NÀr begrÀnsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Du har rÀtt att invÀnda mot behandling av personuppgifter som stöds pÄ legitimt intresse som rÀttslig grund. Vid en invÀndning ska Printler upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som övervÀger dinas intressen, rÀttigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för etablering, utövande eller försvar av rÀttsliga ansprÄk.

I vissa fall har du rĂ€tt att begĂ€ra radering av sina personuppgifter (”rĂ€tten att bli bortglömd”). Ett exempel Ă€r nĂ€r samtycke Ă€r den lagliga grunden för behandlingen och du Ă„terkallar ditt samtycke.

NÀr personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rÀtt att nÀr som helst invÀnda mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerad motsÀtter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsÀndamÄl ska behandling för sÄdana ÀndamÄl upphöra.


15. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER OCH FRÅGOR

En personuppgiftsincident Àr en sÀkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, Àndring eller obehörig Ätkomst till personuppgifter. Exempel pÄ personuppgiftsincidenter kan vara stöld av kundregister, oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare, en anstÀlld tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjÀls i ett inbrott och som leder till att information om anstÀllda eller kunder avslöjas, personuppgifter publiceras pÄ webben av misstag, en bÀrbar dator innehÄllande personuppgifter tappas bort eller stjÀls, m.m.

Personuppgiftsincidenter kan behöva anmÀlas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar frÄn upptÀckten av incidenten om det Àr sannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rÀttigheter och friheter. IntrÀffade incidenter ska dokumenteras och man kan behöva underrÀtta berörda registrerade.

Vid en misstÀnkt personuppgiftsincident eller vid frÄgor som anknyter till behandling av personuppgifter, kontaktas alltid VD pÄ info@printler.com +46 70 777 01 75


16. ÖVRIGT

För definitioner avseende termer som anvÀnds i den hÀr Policyn hÀnvisas till dataskyddsförordningen.


17. ÖVERSYN OCH FASTSTÄLLANDE

Dessa riktlinjer har antagits 3 februari 2021 och skall revideras Ärligen eller nÀr omstÀndighet sÄ pÄkallar.